Henk Ritzen

Henk Ritzen (1951) studeerde na zijn onderwijzersopleiding Pedagogiek (differentiatie onderwijskunde) en Andragologie (differentiatie arbeid en organisatie). Naast zijn werk als beleidsadviseur van het ROC van Twente in Hengelo (0,5 fte) is hij sinds 1 januari 2008 lector ‘Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context’ bij het Kenniscentrum Onderwijsinnovatie van Saxion University of Applied Sciences (0,5 Fte).

Hij is in januari 2005 aan de Radboud Universiteit gepromoveerd op een actieonderzoek naar het ontwerp van ‘zinvolle leerwegen’ voor mbo-leerlingen van de laagste kwalificatieniveaus (Promotores; Prof. dr. Danny Wildemeersch, Prof. dr. Ben Hövels en Dr. Theo Jansen). Voortbouwend op dit proefschrift is zijn passie het ontwerpen van competentiegerichte curricula en de ontwikkeling van betrokkenheid van leerlingen met hun beroepsopleiding als preventieve indicatoren van voortijdig schoolverlaten. Op deze terreinen verricht hij zowel in het vmbo als in het mbo onderzoek.

Momenteel voert hij binnen TechYourFuture in vijf vmbo-scholen ontwerponderzoek uit naar beroepskeuzeontwikkeling, talentontwikkeling en techniek in het onderwijs voor vmbo-leerlingen van de gemengde- en theoretische leerweg. Als lector is hij in drie hpbo-innovatiearrangementen hoofdonderzoeker. Hij werkt samen met het Ministerie van Onderwijs, het Centraal Planbureau, regionale vmbo-scholen, ROC’s en met de Universiteit Twente, de Open Universiteit en de Universiteit Utrecht.

Binnen het lectoraat is Henk copromotor van drie onderzoeken. Hij publiceert in (inter)nationale tijdschriften en is auteur van boeken. Zijn hobby’s zijn fietsen, tuinieren en vakantie vieren in de Chiemgau.