Loopbaanleren: Prepared for your Future

,
Loopbaanleren: Prepared for your Future

Projectbeschrijving

In dit project worden samen met een viertal teams in het ROC van Twente en in samenwerking met regionale vmbo-scholen onderwijsarrangementen ontwikkeld waarin studenten hun loopbaancompetenties kunnen ontwikkelen. Nieuw daarin is de peer-to-peer contacten tussen VMBO-leerlingen en MBO-studenten.

Doel van deze activiteit: op feitelijk en belevingsniveau een helder inzicht verschaffen in de kenmerkende eigenschappen van de vervolgopleiding. Innovatieve element: toekennen van een actieve rol van de ouders in het loopbaanoriëntatie traject.

Een werkgroep binnen OA is bezig met het ontwikkelen van een leerlijn SLB-BPV-MWB. Deze leerlijn moet leiden tot een meer professionele begeleiding/ondersteuning van de studenten in hun loopbaanontwikkeling en de keuzes voor een vervolgopleiding/instroom werkveld. Innovatieve element: gebruik van een digitaal loopbaandossier, waarin alle resultaten inzake de loopbaanontwikkeling van de leerling/student worden vastgelegd.

De opleiding ICT Hengelo ontwikkelt i.s.m. het werkveld ICT interventies op het terrein van doorstroom VMBO – MBO. ICT Hengelo wil in het kader van dit loopbaanleren zich vooral richten op de uitstroom van de studenten. Veel studenten weten aan het einde van de opleiding nog steeds niet wat ze willen/kunnen met hun opleiding.

De Kappersopleiding ontwikkelt i.s.m. vmbo van de Scholingsboulevard Enschede en werkveld Kappers voor de doorstroom VMBO – MBO een gemeenschappelijk referentiekader. In de begeleiding wil de docenten van de Kappersopleiding zich vooral richten op de loopbaandialogen waardoor de keuze voor een vervolgopleiding volop aandacht krijgt. De kappersopleiding (Bol en BBL 2e niveau) heeft een grote uitval in het eerste jaar, n.l. meer dan 10%. Vaak ligt de reden van VSV in een geïdealiseerd beeld van het beroep. De opleiding wil via een gerichte loopbaanbegeleiding hierin verandering aanbrengen.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

6 juni 2017