mediaXtra

,
mediaXtra

media en communicatie in onze samenleving

Projectbeschrijving

Talentvolle studenten die niet voldoende uitgedaagd worden verliezen soms hun motivatie en verlaten de opleiding voortijdig. Tegelijkertijd is er de sterk groeiende behoefte van de mediabedrijven aan nieuwe talentvolle medewerkers.

In de bedrijfspraktijk blijkt dat media-producties niet alleen het werk zijn van creatief uitvoerende medewerkers, maar ook van technische, organisatorische en beeldende medewerkers die functioneren op zowel hbo- als mbo-niveau. Mediastudenten moeten tijdens hun opleiding leren samenwerken met mensen uit verschillende beroepen en vakgebieden.

Naast de techniek van het maken van producties is het leren samenstellen en beoordelen van mediacontent een belangrijk leerdoel. Kennis van doelgroepen, vormgeving, informatie-kwaliteit, waarheidsgehalte en mediakeuze is hiervoor vereist. Het onderwijs moet erop gericht zijn deze situatie zo dicht mogelijk te benaderen. En: niets is motiverender dan leren en werken in de realistische beroepspraktijk. In het innovatiearrangement wil ROC van Twente in een pilot samen met het ROC van Am-sterdam, Saxion en mediabedrijven de voorwaarden scheppen voor een uitdagend curriculum, aansluitend op de bedrijfsvraag, in aanvulling op de bestaande kwalificaties en gericht op het ontwikkelen van talent van studenten.

De onderzoekers ontwerpen op basis van educational design based research leeromgevingen gericht op aantrekkelijk onderwijs en rekening houdend met de professionele werktheorie├źn van de studenten en professionalisering van docenten. Momenteel is er een contextanalyse, behoefteanalyse en literatuurstudie verricht binnen het ROC van Amsterdam en het ROC van Twente.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

6 juni 2017