Talent4Tech

,
Talent4Tech

ontwerponderzoek binnen TechYourFuture

Projectbeschrijving

Talent 4 Tech richt zich op het ontwerpen van een evidence based onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg vmbo. Het doel is verbetering van hun doorstroom naar een technische opleiding in het mbo en hbo.

Doorlopend leerarrangement vmbo-mbo-hbo
De arbeidsmarkt heeft behoefte aan goed opgeleide talentvolle jongeren die op het vmbo uitblinken en willen doorstromen naar een technische opleiding in het mbo en in het hbo. Het project Talent4Tech (T4T) maakt onderdeel uit van het Toptraject. Het lectoraat ‘Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context’ voert als hoofdonderzoeker samen met de vmbo-, mbo- en hbo-docenten het ontwerponderzoek uit.

Literatuurstudie
Binnen de literatuurstudie wordt onderzoek gedaan naar de onderwerpen: techniek en onderwijs, talentontwikkeling, loopbaanontwikkeling en –begeleiding binnen het beroepsonderwijs voor adolescenten. De resultaten van deze studie leveren ontwerpcriteria voor het leerarrangement (een lessenreeks voor vmbo-leerlingen).

Professionalisering
Binnen het ontwerp van het leerarrangement worden de docenten geprofessionaliseerd. Docenten maken deel uit van een docentontwikkelteam waarin informele leerprocessen plaatsvinden. Het lectoraat volgt deze informele leerprocessen en analyseert de veranderingen in het leerproces van de docenten. Daarnaast kunnen docenten gebruik maken van clinics: een formeel leerproces.

Evaluatie
Het ontwerp wordt uitgevoerd in de onderwijspraktijk van de scholen en wordt op effectiviteit van leerlingen en docenten geëvalueerd. Vervolgens wordt het ontwerp bijgesteld. De evaluatie van het leren van de leerlingen vindt plaats op de onderwerpen: niveau van de leerprestaties, doorstroomgedrag en studieloopbaankeuze in de vorm van een cohortdesign (recurrent institutional cycle design).

Vaardigheden

Gepubliceerd op

6 juni 2017