Zinvolle Leerwegen

,
Zinvolle Leerwegen

actieonderzoek naar innovatieve leeromgevingen voor ROC-leerlingen van kwalificatieniveaus 1 en 2

Samenvatting

‘Actieonderzoek’ is een must voor het succesvol realiseren van onderwijsinnovaties.’ Dat concludeert onderzoeker Henk Ritzen in zijn proefschrift ‘Zinvolle leerwegen’. Ritzen komt tot deze conclusie op basis van een actieonderzoek waaraan leerlingen, docenten en praktijkopleiders van vijf beroepsopleidingen van ROC Oost-Nederland gedurende vier jaar hebben deelgenomen. Dit boek is geschreven voor studenten die zich voorbereiden op een functie in het beroepsonderwijs en praktijkopleiders, docenten, managers, bestuurders en beleidsadviseurs die binnen vmbo, mbo en hbo deelnemen aan onderwijsinnovaties of hiervoor verantwoordelijk zijn.

Recensie(s)

In deze handelseditie van zijn proefschrift beschrijft de auteur (actief in het mbo) in theorie en praktijk kader, ontwerp, uitvoering en wetenschappelijke reflectie van het door hem uitgevoerde actieonderzoek voor ROC-leerlingen op niveau 1 en 2. Centraal staan de (sociale) leerprocessen van leerlingen, docenten en praktijkopleiders binnen ‘communities of practise’. In de mbo-wereld wordt het onderwijs ten behoeve van deze (laagste) niveaus als zeer problematisch ervaren. De op kwaliteit en kwantiteit uitgevoerde onderzoeksresultaten wijzen erop, dat een implementatie van actieonderzoek een wezenlijke bijdrage kan leveren voor theorievorming en de ontwikkeling van vernieuwende ‘zinvolle leerwegen’ (binnen het competentieleren) voor het onderwijs op de lage niveaus. Met betrekking tot terminologie, taalgebruik en lay-out richt zich deze voor de onderwijsvernieuwing belangrijke publicatie op onderwijsondersteuners, -managers, -bestuurders en -coordinatoren van het mbo. Minder geschikt voor uitvoerders van het primaire proces. Bevat bibliografie, samenvattingen en diverse bijlagen.

G. Brandorff

Vaardigheden

Gepubliceerd op

6 juni 2017