R & I advies

R&I advies heeft ten doel het ten bate van de gezamenlijke rekening diensten te verlenen aan instanties, ondernemingen, instellingen (in het algemeen organisaties), personen, etc. door het leveren van advies met betrekking tot het vaststellen en oplossen van organisatieproblemen, en assisteert bij de invoering van voorgestelde oplossingen, teneinde de efficiency dan wel de effectiviteit van de betreffende organisatie te verbeteren.

Dit doen wij door:

  1. Het verrichten van objectief beleidsondersteunend onderzoek, dat methodologisch verantwoord en empirisch repliceerbaar is en gericht op het nemen van beleidsbeslissingen die zijn verwoord in een onderzoeksverslag en / of een beleidsnota;
  2. Het verstrekken van opleidingsadviezen waardoor de ontwikkeling van competenties van medewerkers, managers en bestuurders wordt verhoogd;
  3. Het ondersteunen van bestuurders en managers door hen bestuurlijk juridisch te adviseren ter voorkoming van organisatieproblemen en ter optimalisering van organisatieprocessen;
  4. Het op basis van een gestructureerd actieplan coachen van individuele medewerkers, leden van het midden- en hoger management en bestuurders ter verbetering van het persoonlijk functioneren in hun arbeidsorganisatie;
  5. Het bemiddelen in en uitoefenen van interim- en projectmanagement ter oplossing van organisatieproblemen en ter implementatie van voorgestelde adviezen.
  6. Redactionele ondersteuning van studenten en andere belanghebbenden.