– “Niet iedere (v)mbo-docent hoeft onderzoeker te worden! Integendeel, maar het is raadzaam als (v)mbo-docenten een onderzoekende houding ontwikkelen.” Henk Ritzen zwaait af als lector bij Saxion. In zijn afscheidsrede trekt hij lessen voor de vernieuwing van het beroepsonderwijs.

In het hoger onderwijs zijn zo’n 600 lectoren actief, een enkeling daarvan werkt in het (v)mbo. Henk Ritzen was bijna tien jaar lector ‘Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context’. Dit bijzonder lectoraat is ingesteld door de Colleges van Bestuur van Saxion (en voorganger Hogeschool Edith Stein) en het ROC van Twente en maakt deel uit van het Kenniscentrum Onderwijs en Innovatie van Saxion. In deze elfde bijdrage over het mbo enkele aanbevelingen uit zijn afscheidsrede over het verduurzamen van onderzoek en innovaties in mbo en vmbo.

Tien jaar geleden was vroegtijdig schoolverlaten een van de meest saillante beleidsvraagstukken. Het lectoraat is ingesteld om oplossingen te formuleren voor  het tegengaan van voortijdig schoolverlaten.  De bestuurders van Saxion en het ROC van Twente hadden hooggespannen verwachtingen. Het lectoraat moest vanuit haar onderzoekende rol in het hbo tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het verduurzamen van onderzoek in het ROC van Twente.

De situatie is als volgt. Schoolverlaters in het mbo (4,6% in 2016) komen het meest voor bij de Entreeopleiding en opleidingsniveaus 2, en minder op de opleidingsniveaus 3 en 4. Op het ROC van Twente verlieten in 2016 rond 547 studenten (3,8%) voortijdig hun opleiding (MBO Transparant, 2017).

Lees meer>>